Reklama
 • Poniedziałek, 23 stycznia 2017 (11:00)

  Młode, bezrobotne osoby, mogą liczyć na wsparcie w urzędach pracy. Dwa lata temu podniesiono do 30 lat kryterium wiekowe obowiązujące przy przyznawaniu różnego rodzaju bonów. Osobom poniżej 30. roku życia urząd pracy w ciągu czterech miesięcy musi przedstawić ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji. Mogą one też otrzymać bony: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Piątek, 13 stycznia 2017 (15:05)

  Moja szefowa krytykuje każdą moją pracę, robi to w obecności innych osób. Próbuje mnie poniżyć, ośmieszając. Używa w stosunku do mnie wyzwisk. Mam wrażenie, że to nagonka na mnie, czuję się izolowana od reszty zespołu. Obawiam się, że kierowniczka chce mnie zwolnić albo liczy na to, że sama to zrobię. Jak powinnam postąpić w tej sytuacji? Mirosława z Małopolski

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Czwartek, 12 stycznia 2017 (14:00)

  W twojej firmie zaszły zmiany, gdy byłaś na urlopie macierzyńskim? Spokojnie, szef musi dać ci pracę i pensję nie niższą niż miałaś.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Środa, 11 stycznia 2017 (14:05)

  Jeżeli kolega w pracy nieumyślnie zniszczył Twoją rzecz podczas wykonywania obowiązków służbowych, możesz starać się o odszkodowanie od pracodawcy. Szef jest zobowiązany naprawić Twoją szkodę w pełnej wysokości. Mimo że sprawca – w przypadku gdy do zniszczenia doszło przypadkowo – pokrywa koszty straty jedynie do wysokości swego trzymiesięcznego wynagrodzenia. PAMIĘTAJ! Pełną odpowiedzialność materialną wobec firmy ponosi pracownik, który spowodował szkodę umyślnie.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Wtorek, 3 stycznia 2017 (13:05)

  Pracuję w sekretariacie niedużej prywatnej firmy i zdecydowałam się na studia zaoczne z administracji, których koszt sama pokrywam. Liczyłam przynajmniej na to, że z powodu studiów, które są przecież związane z moją pracą, będzie przysługiwał mi urlop szkoleniowy, ponieważ czasem mam zajęcia również w piątki. Pracodawca uważa jednak, że to moja prywatna sprawa i co najwyżej mogę wykorzystać urlop wypoczynkowy. Czy naprawdę ma rację? Marianna z Warszawy

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Wtorek, 27 grudnia 2016 (13:05)

  Zacznij od rozmowy z pracodawcą. Jeśli się nie dogadacie, możesz iść do sądu

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Wtorek, 27 grudnia 2016 (13:05)

  Czy pracodawca musi zapewnić palącym pracownikom miejsce do palenia papierosów? Czy można palić papierosy elektroniczne przy biurku? Paulina z Tczewa

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Czwartek, 22 grudnia 2016 (13:05)

  Jeśli od długiego czasu jesteś na zwolnieniu chorobowym, pracodawca może rozwiązać z tobą umowę o pracę bez wypowiedzenia. Do zwolnienia z tego powodu nie może jednak dojść, jeśli jesteś na zwolnieniu krótko. Musi bowiem upłynąć okres uprawniający do rozwiązania umowy. Długość tego okresu zależy od twojego stażu pracy w obecnej firmie. Jeśli pracujesz do 6 miesięcy, możesz zostać zwolniona po nieprzerwanej nieobecności dłuższej niż 3 miesiące. Jeśli zaś pracujesz po

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Czwartek, 22 grudnia 2016 (08:05)

  Według przepisów pracodawca powinien ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Mówi o tym art. 94 pkt 6 oraz art. 1031-1036 Kodeksu pracy. Jeśli więc otrzymamy zgodę przełożonego na dokształcanie się, albo wręcz jesteśmy do tego przez niego zobowiązani, (np. musimy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe), mamy prawo do tzw. urlopu szkoleniowego.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Środa, 14 grudnia 2016 (08:05)

  Są sytuacje, gdy pracodawca może zaproponować ci np. inny wymiar etatu, a nawet obniżkę pensji

  Czytaj więcej Komentarzy:0