Reklama
  • Poniedziałek, 23 stycznia 2017 (11:00)

    Bony dla młodych z urzędu pracy

Młode, bezrobotne osoby, mogą liczyć na wsparcie w urzędach pracy. Dwa lata temu podniesiono do 30 lat kryterium wiekowe obowiązujące przy przyznawaniu różnego rodzaju bonów. Osobom poniżej 30. roku życia urząd pracy w ciągu czterech miesięcy musi przedstawić ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji. Mogą one też otrzymać bony: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie.

W ramach bonu stażowego osoba bezrobotna jest kierowana na 6-miesięczny staż do wybranego przez siebie pracodawcy. Otrzymuje stypendium: 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli 997,40 zł. Istnieje też możliwość dofinansowania kosztów dojazdu do miejsca stażu i niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. Pracodawca, który zgodzi się na staż, dostaje z urzędu pracy premię: ponad 1,5 tys. zł. Bon stażowy jest chętnie wykorzystywany. 

O bon na zasiedlenie może się ubiegać się osoba, która planuje podjąć pracę lub działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania

Reklama

Bon zostanie przyznany, jeśli miejscowość, w której ktoś np. znalazł pracę, jest oddalona co najmniej 80 km od miejsca zamieszkania  lub czas dojazdu (w obie strony) przekracza trzy godziny dziennie. Są dodatkowe warunki: – wynagrodzenie za pracę lub przychód (jeśli ktoś założy firmę) musi wynosić przynajmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę: 1850 zł brutto.

Trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne; – osoba ubiegająca się o bon musi być przez kogoś zatrudniona lub prowadzić działalność gospodarczą co najmniej przez sześć miesięcy. W ramach bonu na zasiedlenie bezrobotny może się ubiegać maksymalnie o 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia – ponad 8400 zł.

Bon szkoleniowy sfinansuje wybrane przez bezrobotnych szkolenia lub kursy. Maksymalnie można dostać 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli obecnie ok. 4200 zł.

Można je przeznaczyć nie tylko na kurs, ale też na przejazdy, zakwaterowanie oraz na badania lekarskie lub psychologiczne, o ile są one potrzebne. W ramach bonu szkoleniowego na czas trwania szkolenia lub kursu przyznawane jest stypendium – takie samo jak przy bonach stażowych, czyli 997,40 zł.

Warto wiedzieć, co nam przysługuje

Bon zatrudnieniowy. Ma zachęcić do zatrudniania młodych bezrobotnych. Może być przyznany osobie, która znalazła pracodawcę chcącego zatrudnić ją na 18 miesięcy. Przez pierwsze 12 miesięcy pracodawca dostaje refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (obecnie 831,10 zł).

Realizacja bonu następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez 18 miesięcy, musi zwrócić całość lub część refundacji.

Dobry Tydzień

Zobacz również

  • Mąż w październiku ub. r. skończył 63 lata. Czy w związku z tym, że ma problemy ze zdrowiem (choruje na cukrzycę), może liczyć na jakieś specjalne przywileje w pracy? – pyta Henryka z Wrześni. więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.