Reklama
  • Wtorek, 3 stycznia 2017 (13:05)

    Urlop szkoleniowy nie dla każdego

Pracuję w sekretariacie niedużej prywatnej firmy i zdecydowałam się na studia zaoczne z administracji, których koszt sama pokrywam. Liczyłam przynajmniej na to, że z powodu studiów, które są przecież związane z moją pracą, będzie przysługiwał mi urlop szkoleniowy, ponieważ czasem mam zajęcia również w piątki. Pracodawca uważa jednak, że to moja prywatna sprawa i co najwyżej mogę wykorzystać urlop wypoczynkowy. Czy naprawdę ma rację? Marianna z Warszawy

« Nie każdemu pracownikowi, który zdecydował się podnosić swoje kwalifikacje, będzie przysługiwał urlop szkoleniowy. Uprawnienie to uzależnione jest bowiem od tego, czy pracodawca wyszedł z inicjatywą albo przynajmniej wyraził zgodę na dokształcanie się pracownika.

« Najlepiej, by wyraził zgodę, sporządzając na piśmie umowę szkoleniową, w której określane są obowiązki pracownika i pracodawcy w tym zakresie. Jeśli jednak firma nie zobowiązuje pracownika do pozostania w niej po zakończeniu edukacji, nie trzeba zawierać takiej umowy.

Reklama

Wówczas o zgodzie na podnoszenie kwalifikacji świadczą konkretne zachowania pracodawcy, takie jak udzielenie pracownikowi świadczenia należnego osobom podnoszącym kwalifikacje zawodowe (np. urlopu szkoleniowego) lub przyznanie świadczenia fakultatywnego (np. pokrycie opłat za przejazd).

« Jeśli przełożony odmawia udzielenia takich świadczeń, oznacza to, że nie wyraża zgody na podnoszenie kwalifikacji. To wydaje się mieć miejsce w Pani przypadku.

Jednak proszę nie tracić nadziei, o zgodę pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji może się Pani ubiegać również w trakcie studiów. Warto spróbować, bo jej uzyskanie, pozwoli Pani korzystać przy tym z dodatkowych uprawnień wynikających z kodeksu pracy.

« W przypadku studiów urlop szkoleniowy przysługuje jedynie na ostatnim roku i wynosi 21 dni, które mają być przeznaczone na napisanie pracy dyplomowej i przygotowanie się do egzaminu dyplomowego.

Jeśli pracodawca zgodził się na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika, musi udzielać mu pełnopłatnego zwolnienia z wykonywania obowiązków w czasie trwania zajęć i tuż przed nimi, by mógł na nie dojechać.

Przydatne informacje

« Wolne na naukę. Aby zachować prawo do pełnego wynagrodzenia w czasie urlopu szkoleniowego, należy najpierw złożyć w tej sprawie wniosek. W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego niewykorzystany urlop szkoleniowy przepada i nie można odbyć go później czy domagać się ekwiwalentu.

Na żywo

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.